Festspillene i Elverum har en grunnmur basert på klassisk musikk. Ungdomssymfonikerne er selve bærebjelken i festspillene og presenterer storslåtte orkesterkonserter fra det klassiske symfonirepertoiret, men også sjangeroverskridende konserter.